lördag 5 mars 2011

Korpar

Korpar är kraftfulla andevarelser, som uppenbarar sanningar, avslöjar bedrägeri och dödens mysterier , de är helt enkelt magiska.
De är häxors och shamaners förtrogna , eftersom korpar lär ut magi, anderesor, och läkedom. I många mytologier i världen spelar dessa storartade svarta fåglar rollen av den som skapade världen, skälmen, och dödens budbärare. I alla tre av dessa skepnader, har korpen mycket att lära trollkarlen.
Korpar har den högst utvecklade flygskickligheten på jorden; de har bevisats ha förmåga att resonera. Dessa kungar av kråkfåglarna har stora hjärnor som tillåter dem att lära in och tala över hundra ord och åtminstone hälften så många fraser. Fastän de är en av naturens bästa imitatörer, nöjer de sig inte med att bara efterlikna andra ljud, de skapar själva unika meningar. De knorrar, muttrar , och visslar de använder ljud de har plockat upp från människor eller någon annanstans i deras miljö. Deras kraxande ljud är mystiska , och ibland otroligt mänskliga. Deras "tal", både kluckande och gutturalt, melodiöst och strävt, det påminner så mycket om andliga krafter att forna runkarlar kopierade korpars kraxande i deras "galdrar", eller runsånger. Korpar älskar innerligt bra musik, och faktiskt, deras förfäder kan ha lärt människor att tala och sjunga.
Korpar är fysiskt lämpade för nästan varje ekosystem på jorden, de trivs från Arktis till ekvatoriala öknar och djungler. Denna anpassningsförmåga gör korpens utbredning lika vidsträckt som Homo Sapiens. Dessa stora kråkfåglar är allätare, festar lika gärna på vegetabilisk föda som animalisk. De är jägare såväl som asätare, korpar kan döda ett djur stort som en kanin eller vessla. De dödar med näbben, till skillnad från rovfåglar, som dödar med fötterna. När korpen slår ned kan den döda ett litet däggdjur med ett enda hugg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar